.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT

Z KONFERENCJI PRASOWEJ  W  SIEDZIBIE  PAŃSTWOWEJ  KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE

 

 

Dnia 23 października 2005 o godz. 10.10 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ulicy Wiejskiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W konferencji udział wzięli Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kosmal oraz członek Komisji Stefan Jaworski.

 

Prowadzący konferencję sędzia  Stanisław Kosmal podał, że w ponad 25 tyś. komisji głosowanie rozpoczęto i przebiega ono spokojnie i godnie.

Sędzia poinformował o kilku incydentach, takich jak w Malborku, gdzie 21.10. w piątek w późnych godzinach wieczornych, dokonano napadu na przewodniczącego komisji obwodowej celem zaboru samochodu. W samochodzie znajdowała się m.in. pieczątka komisji.

Komisja obwodowa otrzymała nową pieczątkę i nowe hasło dostępu do komputera,  zatem głosowanie zostało rozpoczęte bez zakłóceń.

Dziś natomiast, w jednej z obwodowych komisji w Legnicy rozpoczęcie głosowania zostało o 25 min. opóźnione, z powodu spóźnienia osoby odpowiedzialnej za otwarcie lokalu wyborczego. W wyniku uchwały pojętej przez komisję obwodową w Legnicy, głosowanie zostanie tam przedłużone do godziny 20,25.

W Krakowie dwa lokale wyborcze zostały otwarte z kilkunastominutowym opóźnieniem, jednak PKW nie dostała jeszcze informacji czy głosowanie zostanie przedłużone.

Innym uchybieniem był brak pieczęci w komisji w Suwałkach, w związku z czym podjęto uchwałę o zastąpieniu jej pieczęcią z referendum.

Inne odnotowane drobne incydenty dotyczyły zrywania flag państwowych z lokali wyborczych a także  włamanie do szkoły gdzie mieści się lokal wyborczy w okręgu Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgłoszone zostały dwa incydenty złamania ciszy wyborczej. W Gdańsku rozrzucono na klatce schodowej ulotki z jednym z kandydatów, ponadto rozesłano  e-maile nawołujące do głosowania na jednego z kandydatów.

 

Następny komunikat PKW dotyczący frekwencji  i przebiegu głosowania odbędzie się o godz. 12,10.

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca