.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 00:15 w dniu 24 października 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach ponownego głosowania w 22 988 obwodach stanowiących 91,35% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące:

1)     liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 489 799 osób;

2)     liczba kart wydanych 13 995 380;

3)     frekwencja wyniosła 50,91%;

4)     liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła 13 851 013 głosów;

5)  liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

 

Nr
kandydata

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

1

KACZYŃSKI Lech Aleksander

7 544 769

54,47%

2

TUSK Donald Franciszek

6 306 244

45,53%

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca