.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 22:45 w dniu 23 października 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach ponownego głosowania w 7 716 obwodach stanowiących 30,66% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące:

1)     liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 8 785 353 osób;

2)     liczba kart wydanych 4 447 640;

3)     frekwencja wyniosła 50,63%;

4)     liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła 4 401 212 głosy;

5)  liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

 

Nr
kandydata

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

1

KACZYŃSKI Lech Aleksander

2 414 398

54,86%

2

TUSK Donald Franciszek

1 986 814

45,14%

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Ferdynand Rymarz

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca