.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 października 2005 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r.

I.  Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 000 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 000 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich), informuje, że według stanu na godz. 16.30 w dniu 23 października 2005 r.:

1.      Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 124 178

2.      Wydano karty do głosowania 10 679 292 osobom uprawnionym, co stanowi 35.45% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

II.  Zbiorcze informacje według województw

Województwo

Liczba obwodów

Liczba
uprawnionych

Liczba
wydanych
kart

%
(5:4)

ogółem

z których
otrzymano
dane

1

2

3

4

5

6

województwo dolnośląskie

1 816

1 816

2 331 180

777 667

33.36

województwo kujawsko-pomorskie

1 369

1 369

1 628 622

536 604

32.95

województwo lubelskie

1 776

1 776

1 732 211

634 007

36.60

województwo lubuskie

655

655

794 172

240 379

30.27

województwo łódzkie

1 701

1 701

2 076 612

707 947

34.09

województwo małopolskie

2 221

2 221

2 518 307

1 023 609

40.65

województwo mazowieckie

3 186

3 186

4 055 333

1 577 116

38.89

województwo opolskie

794

794

829 170

245 213

29.57

województwo podkarpackie

1 644

1 644

1 625 467

638 120

39.26

województwo podlaskie

847

847

943 278

330 400

35.03

województwo pomorskie

1 268

1 268

1 701 951

647 454

38.04

województwo śląskie

2 675

2 675

3 764 313

1 306 080

34.70

województwo świętokrzyskie

932

932

1 037 353

326 793

31.50

województwo warmińsko-mazurskie

983

983

1 122 812

352 133

31.36

województwo wielkopolskie

2 093

2 093

2 623 141

917 661

34.98

województwo zachodniopomorskie

1 040

1 040

1 340 256

418 109

31.20

 
III.  Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców

Lp.

Miasto

Liczba obwodów

Liczba
uprawnionych

Liczba
wydanych kart

%
(6:5)

ogółem

z których
otrzymano
dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

Białystok

161

161

223 820

86 375

38.59

2.

Bydgoszcz

205

205

296 547

127 515

43

3.

Gdańsk

211

211

364 493

157 114

43.1

4.

Katowice

163

163

260 810

99 123

38.01

5.

Kraków

444

444

589 732

253 012

42.9

6.

Lublin

192

192

280 363

115 063

41.04

7.

Łódź

396

396

626 579

230 526

36.79

8.

Poznań

295

295

450 901

189 559

42.04

9.

Szczecin

201

201

323 580

120 098

37.12

10.

Warszawa

819

819

1 356 120

605 851

44.68

11.

Wrocław

304

304

511 812

206 784

40.4

IV.  W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Godziszów,
województwo lubelskie. - 60.13%

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca