.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / węgorzewski, pow. / Pozezdrze, gm.
Pozezdrze, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3593
Powierzchnia: 177.3 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2819
Liczba wydanych kart: 753
Liczba wyjętych kart: 753
Liczba ważnych kart: 753
Liczba głosów ważnych: 724
Liczba mandatów: 2
26.71%
brak21.64%22.54%23.44%24.34%25.24%26.14%27.04%27.94%28.84%29.74% 
............
danych22.53%23.43%24.33%25.23%26.13%27.03%27.93%28.83%29.73%30.64% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BANDURSKA-STANKIEWICZ Elżbieta Maria243.31
2CIBOROWSKA Danuta7310.08
3DUK Stefan7810.77
4DZIEWULSKI Jerzy Maciej9112.57
5GÓRECKI Ryszard Józef14419.89
6JĘDRYCHOWSKI Lucjan8812.15
7KRECZKO-CZECZETKOWICZ Zofia111.52
8LORENZ Janusz648.84
9MAJCHRZAK Andrzej Józef13718.92
10MĄTWICKI Sławomir70.97
11NOWINA KONOPKA Halina Maria405.52
12PIETRZAK Wiesław Michał19326.66
13RADZIEWICZ Barbara Maria253.45
14SZMIT Jerzy19627.07
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1KUTY Szkoła Podstawowa w Kutach95119019018719.98
2POZEZDRZE Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu186856356353730.14
  Pozezdrze, gm. 2819 753 753 724 26.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca