.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / sierpecki, pow. / Zawidz, gm.
Zawidz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7377
Powierzchnia: 186.09 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5437
Liczba wydanych kart: 2183
Liczba wyjętych kart: 2181
Liczba ważnych kart: 2181
Liczba głosów ważnych: 2111
Liczba mandatów: 2
40.15%
brak28.17%29.37%30.57%31.77%32.97%34.17%35.37%36.57%37.77%38.97% 
............
danych29.36%30.56%31.76%32.96%34.16%35.36%36.56%37.76%38.96%40.17% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANTONOWICZ Jan74635.34
2BERENT Przemysław1898.95
3BOROWY Mieczysław874.12
4CZEREMAŃSKA-GOCŁAWSKA Elżbieta462.18
5FETLIŃSKA Janina37917.95
6FILIPEK Wiesława41219.52
7JANKOWSKI Krzysztof Waldemar703.32
8KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł1306.16
9MODZELEWSKI Mieczysław813.84
10OGÓREK Grażyna Maria401.89
11PASZKOWSKI Jan Wiktor251.18
12PĘDZIEJEWSKA Halina Krystyna341.61
13STAŃCZAK Wiesław Jan673.17
14STOLIŃSKI Adam Bernardy170.81
15ŚWIĘCKI Tadeusz51124.21
16ZGORZELSKI Piotr71233.73
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym218996696692844.13
2Szkoła Podstawowa w Jeżewie, 09-226 Zawidz135748448246835.67
3Szkoła Podstawowa w Osieku, 09-226 Zawidz84133133131739.36
4Szkoła Podstawowa w Słupi, 09-226 Zawidz105040240239838.29
  Zawidz, gm. 5437 2183 2181 2111 40.15

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca