.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / sierpecki, pow. / Zawidz, gm.
Zawidz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7377
Powierzchnia: 186.09 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5437
L. wyd. kart: 2183
40.15%
brak28.17%29.37%30.57%31.77%32.97%34.17%35.37%36.57%37.77%38.97% 
............
danych29.36%30.56%31.76%32.96%34.16%35.36%36.56%37.76%38.96%40.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym218996696692844.13
2Szkoła Podstawowa w Jeżewie, 09-226 Zawidz135748448246835.67
3Szkoła Podstawowa w Osieku, 09-226 Zawidz84133133131739.36
4Szkoła Podstawowa w Słupi, 09-226 Zawidz105040240239838.29
  Zawidz, gm. 5437 2183 2181 2111 40.15

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca