.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Jakubów, gm.
Jakubów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4995
Powierzchnia: 87.23 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3823
Liczba wydanych kart: 1433
Liczba wyjętych kart: 1433
Liczba ważnych kart: 1433
Liczba głosów ważnych: 1375
Liczba mandatów: 3
37.48%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANULEWICZ Andrzej26519.27
2AUGUSTYNIAK Mirosław Jan15411.20
3BODZEK Danuta Anna554.00
4BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec30822.40
5BORKOWSKI Leszek Bogusław21915.93
6DOBROWOLSKI Janusz956.91
7DYKTY Henryk312.25
8DZIEWULSKI Zbigniew322.33
9GÓRSKI Henryk32723.78
10IZDEBSKI Sławomir26619.35
11KAWECKI Andrzej Jerzy32823.85
12KOZIEJ Stanisław Marian17512.73
13KRASKA Waldemar Jerzy29521.45
14KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz493.56
15MAJEWSKI Krzysztof503.64
16MAKSYMIAK Beata Małgorzata312.25
17OLEKSY Józef1128.15
18STRĄK Michał342.47
19STRZELECKI Jerzy412.98
20SZCZĘSNY Paweł312.25
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminazjum w Jakubowie167361161159236.52
2Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym51421021019940.86
3Szkoła Podstawowa w Mistowie74432132131143.15
4Szkoła Podstawowa w Wiśniewie89229129127332.62
  Jakubów, gm. 3823 1433 1433 1375 37.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca