.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Jakubów, gm.
Jakubów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4995
Powierzchnia: 87.23 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3823
L. wyd. kart: 1433
37.48%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminazjum w Jakubowie167361161159236.52
2Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym51421021019940.86
3Szkoła Podstawowa w Mistowie74432132131143.15
4Szkoła Podstawowa w Wiśniewie89229129127332.62
  Jakubów, gm. 3823 1433 1433 1375 37.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca