.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Sypniewo, gm.
Sypniewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3750
Powierzchnia: 128.58 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2871
Liczba wydanych kart: 1245
Liczba wyjętych kart: 1245
Liczba ważnych kart: 1245
Liczba głosów ważnych: 1201
Liczba mandatów: 3
43.36%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANULEWICZ Andrzej16914.07
2AUGUSTYNIAK Mirosław Jan82168.36
3BODZEK Danuta Anna463.83
4BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec15212.66
5BORKOWSKI Leszek Bogusław16813.99
6DOBROWOLSKI Janusz635.25
7DYKTY Henryk453.75
8DZIEWULSKI Zbigniew50.42
9GÓRSKI Henryk13511.24
10IZDEBSKI Sławomir14712.24
11KAWECKI Andrzej Jerzy1099.08
12KOZIEJ Stanisław Marian393.25
13KRASKA Waldemar Jerzy12210.16
14KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz947.83
15MAJEWSKI Krzysztof322.66
16MAKSYMIAK Beata Małgorzata80.67
17OLEKSY Józef846.99
18STRĄK Michał40.33
19STRZELECKI Jerzy181.50
20SZCZĘSNY Paweł242.00
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie115954254253146.76
2Szkoła Podstawowa w Maminie23791917938.40
3Świetlica Wiejska w Rawach26111211211042.91
4Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym121450050048141.19
  Sypniewo, gm. 2871 1245 1245 1201 43.36

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca