.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Sypniewo, gm.
Sypniewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3750
Powierzchnia: 128.58 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2871
L. wyd. kart: 1245
43.36%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie115954254253146.76
2Szkoła Podstawowa w Maminie23791917938.40
3Świetlica Wiejska w Rawach26111211211042.91
4Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym121450050048141.19
  Sypniewo, gm. 2871 1245 1245 1201 43.36

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca