.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. / Gołymin-Ośrodek, gm.
Gołymin-Ośrodek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4268
Powierzchnia: 110.55 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3201
Liczba wydanych kart: 1090
Liczba wyjętych kart: 1090
Liczba ważnych kart: 1090
Liczba głosów ważnych: 1053
Liczba mandatów: 2
34.05%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANTONOWICZ Jan34632.86
2BERENT Przemysław837.88
3BOROWY Mieczysław524.94
4CZEREMAŃSKA-GOCŁAWSKA Elżbieta80.76
5FETLIŃSKA Janina26024.69
6FILIPEK Wiesława44041.79
7JANKOWSKI Krzysztof Waldemar403.80
8KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł373.51
9MODZELEWSKI Mieczysław393.70
10OGÓREK Grażyna Maria312.94
11PASZKOWSKI Jan Wiktor90.85
12PĘDZIEJEWSKA Halina Krystyna181.71
13STAŃCZAK Wiesław Jan444.18
14STOLIŃSKI Adam Bernardy40.38
15ŚWIĘCKI Tadeusz25724.41
16ZGORZELSKI Piotr21620.51
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku189769469466736.58
2Szkoła Podstawowa w Gostkowie130439639638630.37
  Gołymin-Ośrodek, gm. 3201 1090 1090 1053 34.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca