.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. ...
ciechanowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 93865
Powierzchnia: 1062.62 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 72717
Liczba wydanych kart: 26670
Liczba wyjętych kart: 26652
Liczba ważnych kart: 26625
Liczba głosów ważnych: 25821
Liczba mandatów: 2
36.68%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANTONOWICZ Jan437416.94
2BERENT Przemysław424316.43
3BOROWY Mieczysław267710.37
4CZEREMAŃSKA-GOCŁAWSKA Elżbieta2591.00
5FETLIŃSKA Janina1027839.80
6FILIPEK Wiesława521520.20
7JANKOWSKI Krzysztof Waldemar10764.17
8KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł25279.79
9MODZELEWSKI Mieczysław10974.25
10OGÓREK Grażyna Maria4731.83
11PASZKOWSKI Jan Wiktor7973.09
12PĘDZIEJEWSKA Halina Krystyna6032.34
13STAŃCZAK Wiesław Jan9793.79
14STOLIŃSKI Adam Bernardy1900.74
15ŚWIĘCKI Tadeusz475018.40
16ZGORZELSKI Piotr21908.48
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
140202Ciechanów, gm.463413881384135329.95
140201Ciechanów, m.3721715186151491471240.80
140203Glinojeck, gm.635518261825176428.73
140204Gołymin-Ośrodek, gm.320110901090105334.05
140205Grudusk, gm.315711581156111236.68
140206Ojrzeń, gm.342011331133108433.13
140207Opinogóra Górna, gm.460915881588155634.45
140208Regimin, gm.387310591059101927.34
140209Sońsk, gm.625122422241216835.87
  ciechanowski, pow. 72717 26670 26625 25821 36.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca