.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / strzeliński, pow. / Kondratowice, gm.
Kondratowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4762
Powierzchnia: 98.14 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3744
Liczba wydanych kart: 1348
Liczba wyjętych kart: 1346
Liczba ważnych kart: 1346
Liczba głosów ważnych: 1255
Liczba mandatów: 3
36.00%
brak30.37%31.37%32.37%33.37%34.37%35.37%36.37%37.37%38.37%39.37% 
............
danych31.36%32.36%33.36%34.36%35.36%36.36%37.36%38.36%39.36%40.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BEDNARSKI Bogusław Jan24619.60
2BERNY Maria Teresa977.73
3CZARNECKI Jarosław Ryszard15312.19
4DRAB Tadeusz15612.43
5FILIŃSKI Ryszard Michał17714.10
6GRUCA Jan Zygmunt806.37
7JAROCH Andrzej Stanisław28622.79
8JASZTAL Teresa1088.61
9KUBACKI Rafał1078.53
10LIPIŃSKI Jerzy Zenon201.59
11ŁOPATOWSKI Stanisław1259.96
12MISIAK Tomasz Wojciech24819.76
13ORŁOWSKA-SONDEJ Grażyna Elżbieta20316.18
14PAŁYS Piotr Andrzej372.95
15PARADOWSKI Leszek Ireneusz423.35
16PAŚKO Marek Lesław1179.32
17SIDOROWICZ Władysław20916.65
18WÓJCIK Tomasz Feliks15612.43
19WYSOCKI Józef Kornel554.38
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kondratowice ul. Długa 2665434534430452.75
2Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4103342042039640.66
3Świetlica Wiejska Górka Sobocka 1051118418417136.01
4Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 2484119819819423.54
5Budynek oświatowy Karczyn 1070520120019028.51
  Kondratowice, gm. 3744 1348 1346 1255 36.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca