.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / strzeliński, pow. / Kondratowice, gm.
Kondratowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4762
Powierzchnia: 98.14 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3744
L. wyd. kart: 1348
36.00%
brak30.37%31.37%32.37%33.37%34.37%35.37%36.37%37.37%38.37%39.37% 
............
danych31.36%32.36%33.36%34.36%35.36%36.36%37.36%38.36%39.36%40.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kondratowice ul. Długa 2665434534430452.75
2Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4103342042039640.66
3Świetlica Wiejska Górka Sobocka 1051118418417136.01
4Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 2484119819819423.54
5Budynek oświatowy Karczyn 1070520120019028.51
  Kondratowice, gm. 3744 1348 1346 1255 36.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca