.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / pleszewski, pow. / Czermin, gm.
Czermin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4975
Powierzchnia: 97.83 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3749
L. wyd. kart: 1390
37.08%
brak32.25%32.74%33.23%33.72%34.21%34.70%35.19%35.68%36.17%36.66% 
............
danych32.73%33.22%33.71%34.20%34.69%35.18%35.67%36.16%36.65%37.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala wiejska Broniszewice86231031030035.96
2Ośrodek Kultury Czermin137649549547835.97
3Szkoła Podstawowa w Żegocinie151158558554638.72
  Czermin, gm. 3749 1390 1390 1324 37.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca