.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / pleszewski, pow. ...
pleszewski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62675
Powierzchnia: 711.91 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 48129
L. wyd. kart: 17242
35.82%
brak32.25%32.74%33.23%33.72%34.21%34.70%35.19%35.68%36.17%36.66% 
............
danych32.73%33.22%33.71%34.20%34.69%35.18%35.67%36.16%36.65%37.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
302001Chocz, gm.362512001199114633.10
302002Czermin, gm.374913901390132437.08
302003Dobrzyca, gm.637522642259209635.51
302004Gizałki, gm.347911221105106432.25
302005Gołuchów, gm.740727232722255536.76
302006Pleszew, gm.2349485438540810736.36
  pleszewski, pow. 48129 17242 17215 16292 35.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1447758805877555940.62
2Wieś3365211362113381073333.76
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001085337123694353434.20
2od 5 001 do 10 0001378249874981465136.18
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002349485438540810736.36
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca