.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / węgorzewski, pow. / Budry, gm.
Budry, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3361
Powierzchnia: 175.02 km2
Zaludnienie: 19 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2532
L. wyd. kart: 548
21.64%
brak21.64%22.54%23.44%24.34%25.24%26.14%27.04%27.94%28.84%29.74% 
............
danych22.53%23.43%24.33%25.23%26.13%27.03%27.93%28.83%29.73%30.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Budrach ul.M.Kajki 488423423423226.47
2Szkoła Podstawowa w Budrach ul.M.Kajki 465411411310617.43
3punkt medyczny w Ołowniku5501011019918.36
4punkt medyczny w Olszewie Węgorzewskim44499999822.30
  Budry, gm. 2532 548 547 535 21.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca