.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / bartoszycki, pow. / Sępopol, gm.
Sępopol, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7129
Powierzchnia: 246.58 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5490
L. wyd. kart: 1538
28.01%
brak21.02%22.73%24.44%26.15%27.86%29.57%31.28%32.99%34.70%36.41% 
............
danych22.72%24.43%26.14%27.85%29.56%31.27%32.98%34.69%36.40%38.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu ul. Wojska Polskiego 8180263363361435.13
2Dom Kultury w Sępopolu ul.Mostowa 3, 11-210 Sępopol ul. Mostowa 388118118117920.54
3Wiejski Dom Kultury w Wodukajmach, Wodukajmy80619319318923.95
4Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo79722822822028.61
5Zespół Szkół w Wiatrowcu, Wiatrowiec58815115114625.68
6Była Szkoła Podstawowa w Liskach, Liski61615215215024.68
  Sępopol, gm. 5490 1538 1538 1498 28.01

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca