.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / bartoszycki, pow. / Górowo Iławeckie, gm.
Górowo Iławeckie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7747
Powierzchnia: 416.27 km2
Zaludnienie: 18 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 7121
L. wyd. kart: 1876
26.34%
brak21.02%22.73%24.44%26.15%27.86%29.57%31.28%32.99%34.70%36.41% 
............
danych22.72%24.43%26.14%27.85%29.56%31.27%32.98%34.69%36.40%38.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Internat II LO w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 24204343943943221.49
2Szkoła Podstawowa w Kamińsku, ul. XXX-lecia PRL 1299629929929430.02
3Szkoła Podstawowa w Kandytach, Kandyty 77187442041940822.41
4Szkoła Podstawowa w Pieszkowie, Pieszkowo 3888919819819222.27
5Zakład Karny w Kamińsku ul. XXX-Lecia PRL 1131952051949439.42
  Górowo Iławeckie, gm. 7121 1876 1874 1820 26.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca