.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / bartoszycki, pow. / Bartoszyce, gm.
Bartoszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11245
Powierzchnia: 427.82 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 8313
L. wyd. kart: 2743
33.00%
brak21.02%22.73%24.44%26.15%27.86%29.57%31.28%32.99%34.70%36.41% 
............
danych22.72%24.43%26.14%27.85%29.56%31.27%32.98%34.69%36.40%38.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach ul.Boh.Warszawy 6212557357355326.96
2Dom Kultury w Bezledach129242742642333.05
3Dom Kultury w Rodnowie109733033031630.08
4Dom Kultury w Wojciechach73329429427940.11
5Szkoła Podstawowa w Galinach149854554552536.38
6Świetlica w Łabędniku105137337335635.49
7Szkoła Podstawowa w Żydowie51720120119538.88
  Bartoszyce, gm. 8313 2743 2742 2647 33.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca