.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / pszczyński, pow. / Kobiór, gm.
Kobiór, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4466
Powierzchnia: 49.5 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3662
L. wyd. kart: 1815
49.56%
brak42.19%42.93%43.67%44.41%45.15%45.89%46.63%47.37%48.11%48.85% 
............
danych42.92%43.66%44.40%45.14%45.88%46.62%47.36%48.10%48.84%49.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa ul. Tuwima 33, 43-210 Kobiór148968068064245.67
2Szkoła Podstawowa ul. Tuwima 33, 43-210 Kobiór217311351135110852.23
  Kobiór, gm. 3662 1815 1815 1750 49.56

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca