.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / sejneński, pow. / Sejny, gm.
Sejny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4296
Powierzchnia: 218.01 km2
Zaludnienie: 19 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3312
L. wyd. kart: 867
26.18%
brak26.17%28.61%31.05%33.49%35.93%38.37%40.81%43.25%45.69%48.13% 
............
danych28.60%31.04%33.48%35.92%38.36%40.80%43.24%45.68%48.12%50.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Sejnach, ul.Świerczewskiego 1, tel .5162045149038238237325.64
2Szkoła Podstawowa w Krasnowie, tel.517101041784847920.14
3Świetlica OSP w Żegarach, tel.517201539599999125.06
4OSP Ogrodniki, tel.517220026365656024.71
5Szkoła Podstawowa w Berżnikach, tel. 516281374723723723331.73
  Sejny, gm. 3312 867 867 836 26.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca