.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / sejneński, pow. / Puńsk, gm.
Puńsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4610
Powierzchnia: 138.37 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3552
L. wyd. kart: 1795
50.53%
brak26.17%28.61%31.05%33.49%35.93%38.37%40.81%43.25%45.69%48.13% 
............
danych28.60%31.04%33.48%35.92%38.36%40.80%43.24%45.68%48.12%50.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Puńsk, tel. 516 10 48, Mickiewicza 23144772072057249.76
2Szkoła Podstwowa w Smolanach tel .516 16 0748517817816236.70
3Szkoła Podstawowa w Widugierach tel.517100671736736730551.19
4Zespół Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girenasa w Puńsku, tel.516101390353053042858.69
  Puńsk, gm. 3552 1795 1795 1467 50.53

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca