.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / sejneński, pow. / Krasnopol, gm.
Krasnopol, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4141
Powierzchnia: 171.63 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3180
L. wyd. kart: 850
26.73%
brak26.17%28.61%31.05%33.49%35.93%38.37%40.81%43.25%45.69%48.13% 
............
danych28.60%31.04%33.48%35.92%38.36%40.80%43.24%45.68%48.12%50.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63 , tel. 5164035154949649648132.02
2Szkoła Podstawowa w Maćkowej Rudzie, tel.5164202, Maćkowa Ruda92621021020322.68
3Szkoła Podstawowa w Jeglińcu, tel.5164045, Jegliniec70514414414120.43
  Krasnopol, gm. 3180 850 850 825 26.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca