.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / sejneński, pow. / Sejny, m.
Sejny, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6038
Powierzchnia: 4.49 km2
Zaludnienie: 1344 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4749
L. wyd. kart: 1523
32.07%
brak26.17%28.61%31.05%33.49%35.93%38.37%40.81%43.25%45.69%48.13% 
............
danych28.60%31.04%33.48%35.92%38.36%40.80%43.24%45.68%48.12%50.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Sejnach ul. W.Polskiego 64, tel.5162264149549149147532.84
2Szkoła Podstawowa w Sejnach ul. W. Polskiego 64, tel. 5162264158551451447032.43
3Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sejnach ul. Strażacka 2, tel. 5162154161150150146331.10
4Powiatowy Szpital w Sejnach, ul. Rittlera 2, tel. 51621265817171429.31
  Sejny, m. 4749 1523 1523 1422 32.07

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca