.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / kolneński, pow. / Kolno, m.
Kolno, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11227
Powierzchnia: 25.08 km2
Zaludnienie: 447 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 8611
L. wyd. kart: 2995
34.78%
brak31.78%32.45%33.12%33.79%34.46%35.13%35.80%36.47%37.14%37.81% 
............
danych32.44%33.11%33.78%34.45%35.12%35.79%36.46%37.13%37.80%38.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolnie, ul.Wojska Polskiego 2258721521520036.63
2Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolnie, ul. Szkolna 8163751951949331.70
3Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kolnie, ul. Księcia Janusza 40103945345343643.60
4Zespół Szkół Technicznych , ul. Teofila Kubraka 6108737037033934.04
5Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1120636236233730.02
6Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34118040540537934.32
7Przedszkole Nr 4 w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 65a180865865862236.39
8Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 696713131219.40
  Kolno, m. 8611 2995 2995 2818 34.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca