.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Ujazd, gm.
Ujazd, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6312
Powierzchnia: 83.31 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4895
L. wyd. kart: 1639
33.48%
brak24.42%25.33%26.24%27.15%28.06%28.97%29.88%30.79%31.70%32.61% 
............
danych25.32%26.23%27.14%28.05%28.96%29.87%30.78%31.69%32.60%33.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe179967067064637.24
2Szkoła Podstawowa w Olszowej54711511510721.02
3Szkoła Podstawowa w Jaryszowie82427127125832.89
4Filialna Szkoła Podstawowa w Zimnej Wódce57922122120738.17
5Filialna Szkoła Podstawowa w Sieroniowicach67018118117527.01
6Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Ujeździe47618118117638.03
  Ujazd, gm. 4895 1639 1639 1569 33.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca