.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / Suski, pow. / Zawoja, gm.
Zawoja, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9002
Powierzchnia: 128.8 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 6809
L. wyd. kart: 2663
39.11%
brak34.81%36.04%37.27%38.50%39.73%40.96%42.19%43.42%44.65%45.88% 
............
danych36.03%37.26%38.49%39.72%40.95%42.18%43.41%44.64%45.87%47.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Skawicy (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 1)156757357255636.57
2Zespół Szkół w Skawicy (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 2 Skawica Sucha Góra)31997979030.41
3Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop24510310310242.04
4Remiza OSP, Zawoja Dolna88437637636242.53
5Zespół Szkół w Zawoi Centrum (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi Centrum)157459859856537.99
6Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne (Poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawoi Wełcza)48016916916035.21
7Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zawoi Mosorne)68729529528442.94
8Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawoi Wilczna105345245243342.92
  Zawoja, gm. 6809 2663 2662 2552 39.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca