.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Spytkowice, gm.
Spytkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4106
Powierzchnia: 32.19 km2
Zaludnienie: 127 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2924
L. wyd. kart: 1141
39.02%
brak33.51%34.94%36.37%37.80%39.23%40.66%42.09%43.52%44.95%46.38% 
............
danych34.93%36.36%37.79%39.22%40.65%42.08%43.51%44.94%46.37%47.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala nr 6), Spytkowice97337337236738.34
2Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala nr 7), Spytkowice98436536535637.09
3Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala nr 8), Spytkowice96740340339341.68
  Spytkowice, gm. 2924 1141 1140 1116 39.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca