.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz ...
Nowy Sącz, okr. 13
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 768701
Powierzchnia: 5472.9 km2
Zaludnienie: 140 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 576
L. obw. z których
spłynęły dane:
576
L. upr. do głos.: 572511
L. wyd. kart: 257986
45.06%
brak40.77%41.82%42.87%43.92%44.97%46.02%47.07%48.12%49.17%50.22% 
............
danych41.81%42.86%43.91%44.96%46.01%47.06%48.11%49.16%50.21%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120500gorlicki, pow.8367035428353873416742.34
120700limanowski, pow.8891240919408463956446.02
121000nowosądecki, pow.14522369463693996759547.83
121100nowotarski, pow.13626555559555025398840.77
126201Nowy Sącz, m.6580733692336543274751.20
121700tatrzański, pow.5263422925229092225743.56
  Nowy Sącz, okr. 13 572511 257986 257697 250318 45.06
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2084211006771005799773148.30
2Wieś36409015730915711815258743.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001297752315227510740.31
2od 5 001 do 10 00015281964927648456278642.49
3od 10 001 do 20 00016834174895748147281244.49
4od 20 001 do 50 00017256779241791577686645.92
5od 50 001 do 100 0006580733692336543274751.20
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca