.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Nawojowa, gm.
Nawojowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7599
Powierzchnia: 51.13 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 5313
L. wyd. kart: 2499
47.04%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum, Nawojowa115158858657151.09
2Szkoła Podstawowa, Frycowa82636636634644.31
3Szkoła Podstawowa, Żeleźnikowa Wielka72634234234047.11
4Szkoła Podstawowa, Żeleźnikowa Mała35512111411134.08
5Szkoła Podstawowa, Bącza Kunina41419519519147.10
6Szkoła Podstawowa, Homrzyska38819519517850.26
7Publiczne Gimnazjum, Nawojowa145369269065147.63
  Nawojowa, gm. 5313 2499 2488 2388 47.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca