.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Muszyna, gm.
Muszyna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11372
Powierzchnia: 141.99 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 8519
L. wyd. kart: 3778
44.35%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1, Muszyna, Rynek125259959958447.84
2Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Muszyna, ul. Piłsudskiego 78164977177175046.76
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Muszyna, ul. Kościuszki71032532531945.77
4Ośrodek Funkcjonariuszy Celnych "CELNIK", Muszyna, ul. Zielona33415014914244.91
5Świetlica, Andrzejówka81534734733942.58
6Szkoła Podstawowa, Powroźnik135662362360245.94
7Szkoła Podstawowa, Złockie161963763761239.35
8Szkoła Podstawowa, Żegiestów71926726725837.13
9Dom Pomocy Społecznej, Muszyna, ul. Zielona 266559595590.77
  Muszyna, gm. 8519 3778 3777 3661 44.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca