.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Łososina Dolna, gm.
Łososina Dolna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10019
Powierzchnia: 84.31 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7183
L. wyd. kart: 3574
49.76%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, Łososina Dolna184098298195853.37
2Szkoła Podstawowa, Tabaszowa78733033032841.93
3Zespół Szkół, Tęgoborze163694093991657.46
4Szkoła Podstawowa, Żbikowice67031231230746.57
5Szkoła Podstawowa, Witowice Dolne75229829829339.63
6Szkoła Podstawowa, Michalczowa57925725725344.39
7Zespół Szkół, Tęgoborze91945545544049.51
  Łososina Dolna, gm. 7183 3574 3572 3495 49.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca