.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Łącko, gm.
Łącko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15123
Powierzchnia: 132.95 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 10833
L. wyd. kart: 4667
43.08%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko208210311031100149.52
2Szkoła Podstawowa, Czarny Potok43716216215837.07
3Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko211193293289144.15
4Szkoła Podstawowa Nr 1, Obidza106241241139638.79
5Remiza OSP, Zabrzeż119054354251945.63
6Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Zagorzyn137753353351838.71
7Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko119845645644238.06
8Szkoła Podstawowa, Brzyna49523323322647.07
9Szkoła Podstawowa, Kicznia51622622621743.80
10Szkoła Podstawowa, Szczereż36513913913638.08
  Łącko, gm. 10833 4667 4665 4504 43.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca