.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Łabowa, gm.
Łabowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5257
Powierzchnia: 119.12 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3555
L. wyd. kart: 1448
40.73%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Czaczów49517217216334.75
2Szkoła Podstawowa, Maciejowa53323123122543.34
3Remiza Strażacka, Łabowa111050950950045.86
4Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś89533133132536.98
5Świetlica Wiejska, Roztoka Wielka52220520519539.27
  Łabowa, gm. 3555 1448 1448 1408 40.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca