.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Korzenna, gm.
Korzenna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13650
Powierzchnia: 106.78 km2
Zaludnienie: 127 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 9595
L. wyd. kart: 4674
48.71%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy (sala obrad), Korzenna18991003100398452.82
2Zespół Szkół, Mogilno124165465464852.70
3Zespół Szkół, Siedlce112445145043640.12
4Remiza OSP, Jasienna74930130129240.19
5Szkoła Podstawowa, Bukowiec21965655429.68
6Zespół Szkół, Lipnica Wielka133079679677759.85
7Szkoła Podstawowa, Wojnarowa105456256255253.32
8Zespół Szkół, Siedlce117944644642937.83
9Zespół Szkół, Koniuszowa80039639639049.50
  Korzenna, gm. 9595 4674 4673 4562 48.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca