.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Kamionka Wielka, gm.
Kamionka Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9133
Powierzchnia: 63.01 km2
Zaludnienie: 144 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 6365
L. wyd. kart: 3150
49.49%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamionka Wielka132667367364550.75
2Wiejski Dom Ludowy, Mystków113258858757751.94
3Szkoła Podstawowa, Królowa Górna59422622622438.05
4Szkoła Podstawowa, Jamnica56225825825545.91
5Remiza OSP, Mszalnica73442942942358.45
6Remiza OSP, Bogusza40616716716341.13
7Szkoła Podstawowa, Królowa Polska49224124123348.98
8Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamionka Wielka111956856555150.76
  Kamionka Wielka, gm. 6365 3150 3146 3071 49.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca