.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Gródek nad Dunajcem, gm.
Gródek nad Dunajcem, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9040
Powierzchnia: 88.17 km2
Zaludnienie: 102 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 6347
L. wyd. kart: 2624
41.34%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Wiejski Dom Kultury, Rożnów143160260158542.07
2Szkoła Podstawowa, Roztoka - Brzeziny86126526525130.78
3Wiejski Dom Kultury, Bartkowa - Posadowa131954254252241.09
4Zespół Szkół, Przydonica95243843841246.01
5Szkoła Podstawowa, Sienna117447347344740.29
6Zespół Szkół, Gródek nad Dunajcem52923923923045.18
7Dom Pomocy Społecznej, Zbyszyce 128165656380.25
  Gródek nad Dunajcem, gm. 6347 2624 2623 2510 41.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca