.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Grybów, m.
Grybów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6426
Powierzchnia: 17 km2
Zaludnienie: 378 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4897
L. wyd. kart: 2581
52.71%
brak40.73%41.93%43.13%44.33%45.53%46.73%47.93%49.13%50.33%51.53% 
............
danych41.92%43.12%44.32%45.52%46.72%47.92%49.12%50.32%51.52%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Liceum Ogólnokształcące, Grybów, Rynek 4218311231120109651.44
2Zespół Szkół Zawodowych, Grybów, ul. Armii Krajowej 19172893593491154.11
3Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Grybów, Rynek 107756565472.73
4Miejski Dom Kultury, Grybów, ul. Kościuszki 790946746745851.38
  Grybów, m. 4897 2581 2577 2519 52.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca