.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. / Łanięta, gm.
Łanięta, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2756
Powierzchnia: 54.76 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2069
L. wyd. kart: 629
30.40%
brak30.31%31.31%32.31%33.31%34.31%35.31%36.31%37.31%38.31%39.31% 
............
danych31.30%32.30%33.30%34.30%35.30%36.30%37.30%38.30%39.30%40.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala narad przy Urzędzie Gminy w Łaniętach122334534532328.21
2Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodębiu75319819818826.29
3DPS w Woli Chruścińskiej5348484890.57
4DPS w Woli Chruścińskiej Filia we Franciszkowie4038383795.00
  Łanięta, gm. 2069 629 629 596 30.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca