.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. ...
kutnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 107269
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 78
L. obw. z których
spłynęły dane:
78
L. upr. do głos.: 86414
L. wyd. kart: 31828
36.83%
brak30.31%31.31%32.31%33.31%34.31%35.31%36.31%37.31%38.31%39.31% 
............
danych31.30%32.30%33.30%34.30%35.30%36.30%37.30%38.30%39.30%40.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100202Bedlno, gm.509720502049194840.22
100203Dąbrowice, gm.171566966963539.01
100204Krośniewice, gm.743522762274213030.61
100205Krzyżanów, gm.361912751274121235.23
100206Kutno, gm.656621942192209533.41
100201Kutno, m.3998315944158561510939.88
100207Łanięta, gm.206962962959630.40
100208Nowe Ostrowy, gm.317396296289430.32
100209Oporów, gm.225479279276635.14
100210Strzelce, gm.335412161213117236.26
100211Żychlin, gm.1114938213814361934.27
  kutnowski, pow. 86414 31828 31724 30176 36.83
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto5393420623205261952338.24
2Wieś3248011205111981065334.50
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001618455435539527534.25
2od 5 001 do 10 0001909865206515617334.14
3od 10 001 do 20 0001114938213814361934.27
4od 20 001 do 50 0003998315944158561510939.88
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca