.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / brodnicki, pow. / Zbiczno, gm.
Zbiczno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4618
Powierzchnia: 132.9 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3572
L. wyd. kart: 1321
36.98%
brak31.49%32.33%33.17%34.01%34.85%35.69%36.53%37.37%38.21%39.05% 
............
danych32.32%33.16%34.00%34.84%35.68%36.52%37.36%38.20%39.04%39.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica GOKSiR w Zbicznie105037137136035.33
2Remiza OSP w Pokrzydowie126346246242736.58
3Świetlica GOKSiR w Sumowie80727427426933.95
4Świetlica GOKSiR w Cichem45221421420047.35
  Zbiczno, gm. 3572 1321 1321 1256 36.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca