.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / brodnicki, pow. / Jabłonowo Pomorskie, gm.
Jabłonowo Pomorskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9562
Powierzchnia: 134.36 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 7086
L. wyd. kart: 2477
34.96%
brak31.49%32.33%33.17%34.01%34.85%35.69%36.53%37.37%38.21%39.05% 
............
danych32.32%33.16%34.00%34.84%35.68%36.52%37.36%38.20%39.04%39.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Jabłonowo Pom. ul. Rynek 9143257757755340.29
2Szkoła Podstawowa, Jabłonowo Pom. ul. Kościelna 8149457557554038.49
3Gimnazjum, Jabłonowo Pom. ul. Słoneczna 2144743343341629.92
4Szkoła Podstawowa, Płowęż54314014013425.78
5Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Mileszewy" w Mileszewach137150650648636.91
6Szkoła Podstawowa, Górale79924624623330.79
  Jabłonowo Pomorskie, gm. 7086 2477 2477 2362 34.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca