.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / brodnicki, pow. / Bartniczka, gm.
Bartniczka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4735
Powierzchnia: 83.35 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3512
L. wyd. kart: 1330
37.87%
brak31.49%32.33%33.17%34.01%34.85%35.69%36.53%37.37%38.21%39.05% 
............
danych32.32%33.16%34.00%34.84%35.68%36.52%37.36%38.20%39.04%39.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Grążawach130257257254643.93
2Szkoła Podstawowa w Radoszkach86235235133540.84
3Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu134840640639230.12
  Bartniczka, gm. 3512 1330 1329 1273 37.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca