.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / brodnicki, pow. / Górzno, gm.
Górzno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4007
Powierzchnia: 119.38 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3016
L. wyd. kart: 1200
39.79%
brak31.49%32.33%33.17%34.01%34.85%35.69%36.53%37.37%38.21%39.05% 
............
danych32.32%33.16%34.00%34.84%35.68%36.52%37.36%38.20%39.04%39.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Górznie, ul. Chopina 1105752952949250.05
2Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, ul. Rynek 14a104234134131832.73
3Zespół Szkół w Gołkowie48416516515434.09
4Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie43316516515338.11
  Górzno, gm. 3016 1200 1200 1117 39.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca