.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / Olsztyn / węgorzewski, pow. ...
węgorzewski, pow.
Nr okręgu wyborczego: 34
Statystyka
Liczba mieszkańców: 24837
Powierzchnia: 693.43 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 19682
Liczba obwodów: 19
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny173
Szpital20
razem 19 3

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
281901Budry, gm.gmina wiejska42532
281902Pozezdrze, gm.gmina wiejska22819
281903Węgorzewo, gm.gmina miejsko-wiejska1314331


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca