.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
warmińsko-mazurskie, woj.
Statystyka
Liczba mieszkańców: 1453686
Powierzchnia: 24191.80 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 1128201
Liczba obwodów: 983
 

      powiat  
 
      miasto na prawach powiatu  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny927202
Szpital3511
Zakład karny50
Areszt śledczy90
Zakład pomocy społecznej74
razem 983 217

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Powiat Okręg Liczba
obwodów uprawnionych
280100bartoszycki, pow.333751413
280200braniewski, pow.333534901
280300działdowski, pow.335251374
286101Elbląg, m.3362100337
280400elbląski, pow.334244081
280500ełcki, pow.345265176
280600giżycki, pow.344046095
281800gołdapski, pow.342021496
280700iławski, pow.336070959
280800kętrzyński, pow.345154940
280900lidzbarski, pow.333234439
281000mrągowski, pow.343140150
281100nidzicki, pow.342726900
281200nowomiejski, pow.332932833
281300olecki, pow.342626832
286201Olsztyn, m.3490133877
281400olsztyński, pow.3410788466
281500ostródzki, pow.337784210
281600piski, pow.344145136
281700szczycieński, pow.345354904
281900węgorzewski, pow.341919682


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca