.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / Krosno / lubaczowski, pow. ...
lubaczowski, pow.
Nr okręgu wyborczego: 21
Statystyka
Liczba mieszkańców: 60133
Powierzchnia: 1308.37 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 45466
Liczba obwodów: 52
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny509
Szpital10
Zakład pomocy społecznej10
razem 52 9

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
180902Cieszanów, gm.gmina miejsko-wiejska75906
180903Horyniec-Zdrój, gm.gmina wiejska54017
180904Lubaczów, gm.gmina wiejska76975
180901Lubaczów, m.gmina miejska710049
180905Narol, gm.gmina miejsko-wiejska86711
180906Oleszyce, gm.gmina miejsko-wiejska75158
180907Stary Dzików, gm.gmina wiejska63598
180908Wielkie Oczy, gm.gmina wiejska53052


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca