.
.
 
 
. .
Akty Prawne / Uchwały PKW
.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Załącznik do uchwały z 1 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Załączniki do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 49, poz. 670)
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 49, poz. 669)
  Załączniki do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie sprostowania pisowni skrótu nazwy komitetu wyborczego w uchwale w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej".
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 48, poz. 660)
  Załączniki do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 48, poz. 661)
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Załączniki do uchwały z 18 lipca 2005 r.
 
 Uchwała z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 44, poz. 603)
  Załącznik do uchwały z 4 lipca 2005 r. - wytyczne
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 41, poz. 552)
  Załącznik do uchwały z dnia 4 lipca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 39, poz. 532)
  Załącznik nr 1 do uchwały z 27 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 2 do uchwały z 27 czerwca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 37, poz. 507)
  Załącznik do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 36, poz. 503)
  Załącznik nr 1 do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 2 do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 3 do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 4 do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 5 do uchwały z 13 czerwca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora.
 (Monitor Polski Nr 35, poz. 479)
  Załącznik nr 1 do uchwały z 6 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 2 do uchwały z 6 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 3 do uchwały z 6 czerwca 2005 r.
  Załącznik nr 4 do uchwały z 6 czerwca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 35, poz. 481)
  Załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 (Monitor Polski Nr 35, poz. 480)
  Załączniki do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca